Den blommiga klänningen, olja, 1988

Den blommiga klänningen, olja, 1988, privat ägo