Gotlandsfärger, olja, 2005, privat ägo

Gotlandsfärger, olja, 2005, privat ägo